Calamiteitenservice

Niet alleen op een bedrijfsterrein maar ook op de openbare weg is een ongeluk zomaar gebeurt. Om de schade zoveel mogelijk te beperken is bij het aanpakken en afhandelen van calamiteiten (bodem en brand) een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Het is belangrijk technisch en organisatorisch snel en effectief te handelen.